VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN ALOITE ESTEETTÖMÄSTÄ UIMARANNASTA.

 

Suonenjoella on useita uimarantoja hienoilla paikoilla. Suonenjoella ei kuitenkaan ole sellaista uimarantaa jossa eri vammojen vuoksi esteetöntä ympäristöä tarvitsevat ihmiset voisivat käydä mahdollisimman itsenäisesti ja helposti uimassa. Esteettömien tilojen ja saavutettavuuden tulisi olla lähtökohta kaikessa kaupungin toiminnassa.

 

Esteettömyys on yhdenvertaisuutta ja antaa mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan toimintaan itsenäisesti ja omana itsenään. Tosiasiahan on, että jos vammaisilla on hyvä toimia, on se hyvää kaikille muillekkin.

 

Esteetön uimaranta palvelisi niin suonenjokelaisia kuin Suonenjoella vierailevia perheitä joissa perheenjäsenellä on jokin toimintarajoite.

 

Esteettömällä uimarannalla pääsee liikkumaan esim. pyörätuolilla, rollaattorilla ja lastenvaunujen kanssa. Se palvelee myös näkövammaisia. Veteen asti pääsee apuvälineen kanssa, rannalla on esteetön wc ja esteetön pukukoppi.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää että kaupunki toteuttaa esteettömän uimarannan alueellaan. Valtuustoryhmä esittää myös että aloitteeseen pyydetään lausuntoa niin vammais- kuin vanhusneuvostoilta.

 

 

Suonenjoella 14.3.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN ALOITE UUDEN SENIORITALON RAKENTAMISEKSI


Tilastokeskuksen mukaan Suomessa vuonna 2021 yli 64-vuotiaiden osuus oli 23,1 prosenttia. Suonenjoella tämä luku on 32,9. Ennusteiden mukaan vanhusväestön osuus kasvaa jatkossakin kunnassamme. Meidän tulee pystyä vastaamaan tähän kehitykseen niin, että ikääntyminen otetaan huomioon asuntotuotannossa.

Kylillämme asuu paljon vanhuksia, joilla on lähitulevaisuudessa tarvetta muuttaa keskustaan palvelujen lähelle. Ikäihmisten asumisjärjestelyiden tulee olla sellaisia, että jokainen selviäisi mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Tämä on kustannustehokkaampaa. Myös inhimillisesti ajateltuna on miellyttävämpää asua omassa kodissa.

Kodin tulee kuitenkin olla sellainen, että ikääntyvä pystyy siinä toimimaan myös apuvälineitä, kuten rollaattoria ja/tai pyörätuolia käyttäen. Toimivat ja turvalliset tilat vaikuttavat siihen, kauanko ikääntyvä pystyy asumaan omillaan. Tämänhetkinen rakennuskanta ei vastaa tarvetta. Suonenjokelaiset kerrostalot ovat enimmäkseen hissittömiä, ja rivitaloasuntoja on verrattain vähän. Lisäksi rakennukset eivät vastaa ikääntyvän asumisen haasteisiin.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Suonenjoelle rakennetaan uusi senioritalo, joka on tarkoitettu ikäihmisten ja erityisryhmien, kuten omassa kodissa pärjäävien kehitysvammaisten, asumiseen.

Suonenjoella 20.06.2022

Jani From             Marja Matilainen
 

 

VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN ALOITE ELOKUVAPALVELU VIDDLAN SAAMISEKSI KAUPUNGINKIRJASTOON


ELOKUVIEN SUORATOISTOPALVELUT KIRJASTOILLE

Viddla™ tuo elokuvien suoratoistopalvelun kirjastojen valikoimiin. Lainaaminen tapahtuu kirjastokortilla omalta kotisohvalta. Viddlasta löytyy yli 500 elokuvaa klassikoista uutuuksiin ja dokumenteista lastenelokuviin. Jatkuvasti kasvava valikoima on räätälöity kirjastokäyttöön. Asiakas lainaa elokuvat palvelusta kirjastokortilla, ja käyttäjän ikä tarkistetaan lainaamisen yhteydessä suoraan kirjastojärjestelmästä.

Kirjasto maksaa vain katsotuista elokuvista, ja suurin sallittu kuukausikulu määritellään kirjaston budjetin mukaiseksi. (Lainaus: Suomen kirjastopalvelu oy)

E-aineistot ovat osa nykyisiä kirjastopalveluita. Niiden käyttö kasvaa jatkuvasti. Viddla- suoratoistopalvelu löytyy jo suurimmasta osasta kirjastoja. Tämä palvelu tarjoaa katsottavaa koko perheelle.

Lisäksi palvelu on maksuton kirjaston käyttäjälle. Kaikilla kotitalouksilla ei ole varaa itsemaksettuihin suoratoistopalveluihin. Viddla lisää ihmisten välistä tasa-arvoa, mikä on yksi hienon suomalaisen kirjastotoiminnan pääperiaatteista.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Suonenjoen kaupunginkirjasto hankkii Viddla-suoratoistopalvelun.


Suonenjoella 20.06.2022Jani From            Marja Matilainen

 

 

VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN ALOITE KAUPUNGIN RAKENNUSTEN JA TONTTIEN HYÖDYNTÄMISEKSI UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTTAMISESSA.

 

 

Venäjän aloittama hyökkäyssota ja siitä seurannut energiakriisi on nostanut huoltovarmuuden ja omavaraisuuden jälleen ajankohtaiseksi. Irti pääseminen venäläisestä fossiilisesta energiasta kuin myös ilmastokriisiin vastaaminen vaatii toimia ja päättäväisyyttä uusiutuvan energian osalta.

 

Alueellemme mahdollisesti rakennettavat tuulivoimalat ovat osaltaan tukemassa tavoitetta fossiilivapaiden energiamuotojen käyttöön ottamiseksi.

 

Aurinkovoima on Suomessa vähän käytetty energian muoto. Suomi on aurinkokapasiteetiltaan Keski-Euroopan tasoa. Aurinkopaneelien sijoittaminen ei vaikuta kaupunkikehitykseen vaan on helposti tarpeen tullen muutettavissa ja siirrettävissä.

 

Esitämme että Suonenjoen kaupunki ryhtyy toimiin selvittääkseen kaupungissamme olevat potentiaaliset uusiutuvan energian tuotantoalueet. Alueisiin voisivat kuulua käyttämättömät maapalstat sekä kaupungin ja sen tytäryhtiöiden omistamien rakennusten kattopinta-alat.

 

Ilmastonmuutos on todellisuutta ja sitä ehkäistävä kaikin mahdollisin keinoin. Tukemalla uusiutuvan energian tuotantoa rakennamme puhtaampaa tulevaisuutta lapsillemme sekä tuleville sukupolville.

 

 

Suonenjoella 14.11.2022

 

Jani From Marja Matilainen

VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN ALOITE SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN SAAMISEKSI SUONENJOELLE


Vanhamäen Hyvinvointikeskus lopetti syksyllä 2022 viljelytoiminnan. Näin ollen myös viljelypalstojen vuokraaminen kuntalaisille loppui. Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainassa helmikuussa 2022 käynnistyi Suomessa keskustelu muun muassa elintarvikkeiden omavaraisuusasteesta. Ihmisten kiinnostus kotitarveviljelyä kohtaan on nousussa. Tästä on uutisoinut ansiokkaasti muun muassa Maaseudun Tulevaisuus -lehti. Lisäksi esimerkiksi maa- ja kotitalousnaiset ovat pitäneet koulutuksia aiheen ympäriltä. Siirtolapuutarha on puutarhaviljelykseen varattu alue, joka on jaettu keskimäärin 250–500 neliömetrin suuruisiin palstoihin. Palstalla sijaitsee pieni mökki. Palstoja yhdellä siirtolapuutarha-alueella on muutamista kymmenistä muutamiin satoihin. Maan omistaja on yleensä kaupunki. Siirtolapuutarhapalstalle saa rakentaa pienehkön mökin ja istuttaa sekä koriste- että hyötykasveja. (Lähde: Wikipedia)
Suonenjoki on hyvien kulkuyhteyksien varrella ja meillä on puhdas luonto ympärillämme. Asukasmäärä on valitettavasti laskusuuntainen kuten useissa muissakin samankaltaisissa kunnissa. Me olemme kesäkaupunki suurimmaksi osaksi mansikan ansiosta, mutta myös runsaan kesäasutuksen kautta. Voisimme tarjota kesäasukkuutta, joka saattaisi pitkällä tähtäimellä muuttua ympärivuotiseksi asumiseksi, kaavoittamalla Suonenjoelle siirtolapuutarha-alueen. Alueella olisi tarjolla kahdenlaisia tontteja. Sellaisia, joihin voisi rakentaa pienen mökin ja sellaisia, joita voisi vuokrata viljelyyn ilman rakentamisvelvoitetta. Nämä ilman mökkiä olevat palstat voisivat olla kooltaan pienempiä.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Suonenjoen kaupunki käynnistää suunnittelun siirtolapuutarha-alueen saamiseksi kaupunkiin. Kaupunkilaisia voisi osallistaa tekemällä kyselyn mihin tällainen alue olisi hyvä perustaa. Markkinointiin kaupungin ulkopuolella kannattaisi panostaa myös.
Suonenjoella 24.04.2023
___________________________ _____________________________
Jani From                                         Marja Matilainen

VASEMMISTOLIITON KEVÄTKOKOUKSEN KANNANOTTO 24.4.2023

 

Vasemmistoliiton Suonenjoen osasto vaatii, että tulevan hallituksen on huolehdittava siitä, ettei alueiden eriarvoistuminen pahene. Ihmisille on taattava mahdollisuus hyvään elämään asuinpaikasta riippumatta.

 

Suonenjoen kaltaisen maalaiskaupungin asukkaille on tärkeää, että muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat lähellä ja monipuolisesti saatavilla vauvasta vaariin. Niitä ei saa keskittää säästöjen takia suuriin asutuskeskuksiin, pitkienkin matkojen päähän. On edullisempaa tuoda lääkäri Suonenjoelle kuin kuljetella ihmisiä Kuopioon hoitoon; sellainen kuormittaa turhaan palveluita siellä.

 

Muodostettavan hallituksen on varattava hyvinvointialueille ja kunnille tarpeeksi paukkuja rakentaa uutta ja ylläpitää hyvin toimivia palveluja. Kurjistamispolitiikka ja talouskuri näkyi Sipilän hallituksen aikaan muun muassa valtionosuuksien jäädytyksenä. Se leikkasi Suonenjoen kaupungin tuloja miljoonatasolla.