Asetuimme Suonenjoelle kuusitoista vuotta sitten vaimoni Kaijan kanssa, kun tulimme pitämään Futurian ravintolaa, jota hoidimme vuoden 2011loppuun. Tämä oli viimeinen yritykseni, ja sieltä jäin oloneuvokseksi.

Politiikasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta olen ollut
kiinnostunut koko aikuisikäni. Ennen Savoon muuttamista olin jo Porissa ammattiosaston puheenjohtajana ja luottamusmiehenä. Niinpä oli itsestään selvää liittyä myös mansikkakaupungissa Vasemmistoliiton riveihin.

 

Nykyisiä luottamustoimiani ovat mm. vammaisneuvoston ja
tarkastuslautakunnan jäsenyys. Lähimpänä sydäntäni on vanhusten ja vammaisten pärjääminen.

Minusta on tärkeää kehittää vammaisten ja ikääntyvien palveluja
tukemalla heidän itsenäistä asumistaan ja järjestämällä tuettua
liikuntaa. Terveydenhuollossa on panostettava ehkäisevään toimintaan niin nuorten, työikäisten kuin vanhustenkin kohdalla sillä tavoin, että kaikki saavat tarvitsemiaan palveluja kohtuulliseen hintaan.

 

Elinkeinoelämässä on tärkeää, että   aloittelevat yrittäjät saavat
riittävän yhteiskunnan tuen. Se takaa työtä paikkakunnalle ja sitä
kautta veroeuroja kassaan.

 

Vammais- ja eläkeläisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia tulee kehittää ja saada niille maksuttomat kokoontumistilat. Uusi monitoimihalli tarjoaa hyvät puitteet kunnon ylläpitämiseen, ja edulliset erityisliikuntakortit mahdollistavat välttämättömän kuntoilun korttikriteerit täyttäville.

 

Yhteistyössä tehdään Suonenjoesta hyvä paikka asua ja elää!