VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN ALOITE KAUPUNGIN HIILJALANJÄLJEN PIENENTÄMISEKSI

 

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkialla maapallolla, niin myös Suomessa ja
kotikaupungissamme Suonenjoella. Ilmastonmuutoksen myötä myös eliöstön
monimuotoisuus kärsii, ja esimerkiksi pölyttäjät ovat sen seurauksena
hälyttävästi vähentyneet.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että kaupunki aloittaa oman
osansa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Sen voi tehdä monipuolisesti ja
myös asukkaille silmäniloa ja hyvää mieltä tuottaen.

Hiilijalanjälkeä pienentääksemme tuleekin kaupungin käyttämättömiä
tontteja muuttaa ketomaisiksi alueiksi, jotta saamme sidottua hiiltä
maaperään. Ketoja perustamalla myös eliöstön monimuotoisuus säilyy.

Matkalla hiilineutraaliksi kunnaksi pitää kaupungin metsiä hoitaa
pitkäjänteisesti siten, että hiilivarastot niin puustossa kuin
maaperässäkin kasvavat.


Suonenjoella 21. kesäkuuta 2021

 

 

 

VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN ALOITE:

MAKSUTON AAMUPALATARJOILU PERUSKOULUIHIN

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan

peruskouluikäisistä aivan liian moni ei syö aamupalaa joka arkiaamu.
Neljäs- ja viidesluokkalaisista luku on 26 prosenttia ja kahdeksas- ja
yhdeksäsluokkalaisten osalta jopa 41.

Tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden terveellisen aamupalan ja
koulumenestyksen välillä, mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia
edellytyksiä huolehtia ravitsevasta ja monipuolisesta aamiaisesta.

Lisäksi Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut koronakriisin näkyneen
kunnissa toimeentulon ongelmina. 73 prosenttia sosiaalityöntekijöistä
katsoo, että kriisi on lisännyt muun muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on
vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin.

Niissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet maksuttoman aamupalan, on
saatu myönteisiä tuloksia. Esimerkiksi Lahdessa on syksystä 2019 asti
tarjottu viikoittainen aamupala neljässä koulussa, jotka on valittu
kokeiluun sosioekonomisin perustein.

Aamiainen on auttanut paitsi jaksamaan koulutyössä, myös antanut tilaa
lasten ja aikuisten kiireettömään kohtaamiseen ja kartoittamaan
koululaisten elämään mahdollisesti liittyviä pulmia ja vaikeuksia.

Kokeiluista saadun palautteen perusteella yhteisöllinen koulupäivän
aloitus on rauhoittanut oppilaita ja antanut koulutyöhön hyvän
lähtökohdan.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Suonenjoen kaupunki
tarjoaa jatkossa kaikille perusopetuksen oppilaille maksuttoman
aamupalan kouluissa. Toimella pystymme tasaamaan oppilaiden välisiä
sosioekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. Esitämme myös,
että maksuttoman aamupalan vaikutuksia lasten jaksamiseen ja
hyvinvointiin seurataan.


Suonenjoella 21. kesäkuuta 2021