Ympäristö

Tavoitteemme valtuustokaudelle 2017 – 2020

 

Me kaikki arvostamme entistä enemmän viihtyisää ja puhdasta ympäristöä.  Elintärkeän puhtaan juomaveden saannin turvaamme asukkaille parhaiten varjelemalla huolellisesti pohjaveden kertymäaluetta.

Suonenjokelaisia ja muita Ysitietä ajavia jo vuositolkulla haitannut jätevedenpuhdistamon ja kompostorin kammottava lemu on jo onneksi taakse jäänyttä. Uusi puhdistamo Iisvedellä vaikuttaa toimivan hyvin.

Jokialueen kunnostusta vanhan puhdistamon jäljiltä pitää pikaisesti jatkaa luonnollisen, terveen tilan saavuttamiseksi asukkaiden, virkistyskalastajien, vesimatkailijoiden ja kaikkien joella liikkuvien kesäiseksi keitaaksi.

Liikenneturvallisuutta pitää parantaa sekä maanteillä että taajamissa. Turvallinen liikkuminen on kaikkien kaupunkilaisten oikeus, myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden.

Luonnonkauniista Lintharjusta on säilytettävä kaikki se, mikä siitä vielä on jäljellä. Mielestämme jääkauden muovaamalle soraharjulle perustettu luonnonsuojelualue on hieno edistysaskel. Myös asuinalueitten viihtyisyyteen ja siisteyteen niin keskustassa kuin maaseudullakin täytyy kiinnittää enemmän huomiota ja kannustaa asukkaita vaalimaan ympäristöään.

Rautatien alikulun ja ratapihan uusiminen paransivat turvallisuutta, ja junien pysähtyminen Suonenjoella jatkossakin on varmistettu. Keskeisellä paikalla sijaitsevan entisen yläasteen alueen rakentamista pitää jatkaa ja kaupungintalon-torin seutu uudistaa tai vähintään suunnitella lähivuosina. Alueelle on rakennettava myös ainakin yksi uusi vuokrakerrostalo. Kaupungin on purettava omat pilaantuneet rakennuksensa ja topistauduttava autiotalojen ja muiden rötisköjen purattamisessa.

Jätehuollossa on tehostettava edelleen jätteiden kierrätystä ja kuljetusten vähentämiseksi kompostointia myös rivi- ja kerrostaloissa on edistettävä. Aurinkosähkön käyttöönottoa on edistettävä niin kaupungin omissa rakennuksissa kuin kaavoituksessakin.