Työllisyys

Tavoitteemme valtuustokaudelle 2017 – 2020

 

Vaikka Suonenjoen työttömyysluvut ovat Pohjois-Savon pienimpiä, on työttömyys edelleen aivan liian yleistä ja pitkäaikaistyöttömien tilanne on ihmisiä alentava.

Aktiivista elinkeinopolitiikkaa on jatkettava SavoGrown tuloksia tuoneella mallilla. Työssäkäyvien määrää on edelleen pyrittävä lisäämään. Erityisesti naisille on luotava lisää työpaikkoja, samoin nuorten työllistämistakuun toteuttamisesta on huolehdittava ihan oikeasti. Työllistämistukeen on varattava riittävä määräraha vuotuiseen talousarvioon ja toisella paikkakunnalla työssäkäyviä on tuettava matkakustannuksissa esim. seutulipulla.