Palvelut ja hyvinvointi

Tavoitteemme valtuustokaudelle 2017 – 2020

 

Peruspalveluiden tasosta ei ole varaa tinkiä yhtään, vaan niitä on kehitettävä vastaamaan entistä paremmin ihmisten tarpeita. Palvelut turvataan parhaiten toimivalla yhteistyöllä, ei kuntaliitoksilla eikä yksityistämällä.

Sote-uudistus on pantava palvelemaan koko väestöä tasapuolisesti, hyvin toimivaa terveyskeskustamme ei saa vaarantaa yksityistämis- ja kilpailutushuumassa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden päätöksenteon on oltava kansan valitsemien luottamushenkilöiden käsissä myös tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveyspalveluita ei pidä yhtiöittää eikä maakuntiin pidä pakottaa epäonnistunutta ja byrokraattista tilaaja-tuottajamallia.

Emme hyväksy sitä, että vähävaraisten ihmisten terveydentila ja elinajan odote huononevat parempituloisiin verrattuna. Sellainen ”kehitys” pitää pysäyttää. Ennaltaehkäisevä työ on edullisinta terveydenhuoltoa. Vaadimme terveyskeskusmaksujen poistamista pitkäaikaissairailta ja vähävaraisilta ja aikaa myöten kaikilta.

Lasten päivähoitoa pitää järjestää riittävästi, myös vuorotyössä ahertavien vanhempien lapsille. Nuorista on pidettävä hyvää huolta syrjäytymisen estämiseksi heidän itsensä ja koulujen ja eri hallintokuntien sekä kotien luottamuksellisella yhteistyöllä.

Vanhuksia on tuettava asumaan kotonaan ja laitoshoidossa on turvattava riittävä henkilökunta. Vanhuksia ei saa vastoin tahtoaan siirtää muille paikkakunnille hoitoon!

Maahanmuuttajien kotoutusta on tehostettava viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyöllä.