Koulutus

Tavoitteemme valtuustokaudelle 2017 – 2020

 

Hyvien koulujemme toimintamahdollisuudet on turvattava. Ykkösasia on ylläpitää tasokas peruskouluverkko ja säilyttää lukio. Tärkeä osa koulujen ”huollossa” on opettajien ammattitaidon vaaliminen ja heidän jaksamisestaan huolehtiminen. Pidetään osaltamme huoli siitä, että Suomi säilyy opetuksen mallimaana! Maksuton kouluruokailu tulevaisuudessakin on ehdoton vaatimuksemme.

Koulut on pidettävä kunnossa, uusien ja korjattujen rakennusten tilaa on seurattava ja mahdollisiin ongelmiin käytävä käsiksi viivyttelemättä.

Kaupungin kuuluu tuottaa tarkoituksenmukaisia koulutuspalveluja kuntalaisten, yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin, ja vähävaraisten opintietä on autettava tukitoimin. Peruskoulun päättäneille on taattava jatkokoulutuspaikka ammattioppilaitoksissa tai lukiossa.

Vaikka ammattiopetus ja aikuiskoulutus on Suonenjoella lopetettu, on kaupungin jatkossakin panostettava yhteistyöhön yritysten kanssa harjoittelu- ja työssäoppimismahdollisuuksien edelleen kehittämiseksi.