Elinkeinopolitiikka

Tavoitteemme valtuustokaudelle 2017 – 2020

Olemme jo pitkään vaatineet aktiivisempaa ja ennakkoluulottomampaa elinkeinopolitiikkaa Suonenjoella. Osin näin on tapahtunutkin, ja kaupunkilaiset voivat nyt havaita myönteisiä tuloksia. Hyvänä osoituksena tästä on kaupunkimme valitseminen Pohjois-Savon yrittäjäystävällisimmäksi kunnaksi vuonna 2016. Haluamme jatkaa edelleen yhteistyötä eri tahojen kanssa aktiivista ja laadukasta elinkeinojen kehittämistä, jotta työpaikkoja luotaisiin reilusti lisää. Vahvoja aloja Suonenjoella ovat muun muassa  elintarvike-, metalli-,puu- ja metsä- sekä betoniteollisuus. Näiden lisäksi marjanviljely työllistää suonenjokelaisia merkittävästi.

SavoGrown tietoja ja osaamista tulee jatkossa hyödyntää entistä paremmin yritysneuvonnassa, tiedottamisessa, markkinoinnissa ja yritysneuvotteluissa. Näin pystytään kehittämään ja parantamaan jo toimivien yritysten porn dude yesgirls.net mahdollisuuksia ja samalla helpotetaan uusien perustamista.

Ysitien perusparannus pitää saada liikkeelle pikimmiten ohituskaistoja ja liittymisramppeja rakentamalla.

Pidämme tärkeänä myös vesimatkailun kehittämistä ja matkailuyritysten yhteistyön tehostamista.

Kuopion levittäytyessä etelään on järkevää hyödyntää esimerkiksi Lempyyn- Koivulanmäen aluetta uusien kuntalaisten kotipaikaksi. Maaseutu on pidettävä asuttuna ja sen nykyinen palvelutaso säilytettävä.

Ajantasaisella kaavoittamisella ja tarjoamalla laadukkaita tontteja ja teollisuustiloja pystyy kaupunki edistämään omalta osaltaan paikkakunnan kehittymistä. Valmistumassa oleva maapoliittinen ohjelma antaa tähän päivitettyä tukea.

Vain uusia työpaikkoja luomalla saadaan asukasluku kasvamaan, palvelut säilymään ja veroäyri pysymään kohtuullisella tasolla.