Kunnallisvaalit 2012

 

KIITOS!

Kunnallisvaaleissa saimme 499 ääntä joka on 14,3 % kaikista annetuista äänistä.Tällä äänimäärällä ja neljällä valtuutetulla olemme keskustan jälkeen toiseksi suurin valtuustoryhmä. Iso kiitos kaikille äänestäjille saamastamme luottamuksesta!

 

KUNNALLISVAALEISSA EHDOKKAINA OLIVAT ALLA ESITTÄYTYNEET HENKILÖT TAVOITTEINEEN.

NELJÄN VALTUUTETUN OHELLA MUUT KUUSI TOIMIVAT ERILAISISSA LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ.

 

 

Jani From

Olen 35-vuotias telemyyjä

Pidän tärkeänä

–       harrastepaikkojen saamista ja ylläpitämistä nuorille

–       lähipalvelujen  turvaamista

–       joen kunnostamista

 

 

Väinö Heiskanen

Olen  69-vuotias sähköasentaja ja eläkeläinen

Alueellisen maaseutulautakunnan jäsen

Suonenjoki-Iisvesi eläkeläisten rahastonhoitaja

 

Pidän tärkeänä

–       Palvelujen turvaamista lähipalveluina ja tason säilyttämistä vähintäin nykyisenä

–       Kuntalaisten kuulemista päätöksenteossa

–       Ikäihmisten ja nuorten kokoontumispaikkojen parantamista

 

 

PENTTI HUUSKONEN

Olen 59-vuotias hitsaaja

Kaupunginvaltuutettu,kaupunginvaltuuston 2.varapuheenjohtaja

 

Pidän tärkeänä

–       Avoimempaa päätöksentekoa, jossa kuunnellaan ja toteutetaan kuntalaisten tahtoa

–       Turvattava laadukkaat palvelut vauvasta vaariin

–       Kunnan tulopohjaa pystytään parhaiten kasvattamaan
työpaikkoja säilyttämällä ja lisäämällä

 

Niko Kollanus

Olen  36-vuotias betonimies/-mylläri

Rakennusliiton aluejärjestön hallituksen jäsen, ammattiosaston puheenjohtaja ja pääluottamusmies

 

Pidän tärkeänä

–       Työllisyyden pysyvyyttä  ja lisäämistä

–       Nuorisotyötä ja sen edelleen kehittämistä

–       Vanhusten hyvinvointia

 

 

Leila Nuutinen

Olen 44-vuotias keittäjä

 

Pidän tärkeänä

–       kuunnella ihmisten mielipiteitä

–       palvelujen turvaamista

–       eri ikäryhmien tarpeiden huomioimista

 

Minna Ropponen

Olen 41-vuotias myymäläpäällikkö

Kaupunginnallituksen- ja valtuuston jäsen,PAM edustajiston jäsen

 

Pidän tärkeänä
– itsenäistä kuntaa

– yli rajojen kattavaa yhteistyötä olipa kyse järjestöistä, kunnista tai muista organisaatioista

– laadukkaiden peruspalvelujen tarjoamista tasa-arvoisesti

 

 

 Kaija Tähkäpää

Olen  64-vuotias  yrittäjä, eläkkeellä

 

Kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Mm. vuokratalojen hallituksen ja Iisveden palvelukotisäätiön hallituksen jäsen, samoin Terveydenhuollon kuntayhtymän jäsen

 

Pidän tärkeänä

–      Vammaisten ja ikääntyvien palveluja kehitettävä

–       Tuettava heidän itsenäistä asumistaan

–       Järjestettävä tuettua liikuntaa

–      Terveydenhuollossa panostettava ennaltaehkäisevään toimintaa kaikenikäisten kohdalla,

sekä palvelujen on oltava kaikkien saatavilla kohtuuhintaan

–     Kuntalaisten mielipidettä on kuunneltava ja kunnioitettava päätöksiä tehtäessä.

 

 

 

Tapani Tähkäpää

Olen59-vuotias yrittäjä, eläkkeellä

 

Pidän tärkeänä

–       Vammaisten ja vanhusten toimeentulon ja inhimillisen hoidon turvaamista

–       Nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä

–       Riittävän yhteiskunnan tuen antamista aloittaville yrittäjille

 

 

Erno Sikanen

Olen 24-vuotias kausityöntekijä

Pidän tärkeänä

–       Vapaa-ajan toiminnan ja harrastamisen mahdollisuuden parantamista ikään, rotuun tai sukupuoleen katsomatta.

–       Palveluiden säilyttämistä. Ne turvataan toimivalla yhteistyöllä, ei kuntaliitoksilla eikä yksityistämällä.

–       Keskusta-alueella liikkumisen parantamista, palveluiden ääreen pääsemistä vanhusten sekä liikuntarajoitteisten näkökulmasta katsottuna

 

 

Pekka Voipio

Olen  59-vuotias tutkimusavustaja

Teknisen lautakunnan jäsen

Pidän tärkeänä

–       liikenneturvallisuuden parantamista mm. suojateitä korottamalla eli töyssyin

–       torialueen kunnostamista

–       mainion kirjastomme tasosta kiinni pitämistä!