Ajankohtaista

JAA HYVÄÄ MIELTÄ

LELUKERÄYS

TUO EHJÄT: LELUT , KIRJAT , PELIT

SUONENJOEN TOKMANNILLE PE 12.12 KLO 12-18

LELUT LAHJOITETAAN SUONENJOEN KAUPUNGIN

PERHEPÄIVÄHOITAJILLE KAUPUMGIN TOIMESTA

 

KERÄYKSEN TODEUTTAJA  VASEMMISTOLIITON SUONENJOEN OSASTO

KERÄYSTÄ KOSKEVAT TIEDUSTELUT 0404162282/MINNA

KAUPUNGINVALTUUSTO 17.2.2014

KAUPUNGINVALTUUSTO 17.2.2014

Kaupunginvaltuuston kokouksen alussa luovutettiin tasavallanpresitentin myöntämä ansiomerkki
valtuutettu Markku Tiihoselle.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu vuonna 2014 seitsämän kertaa ,kukouspäivät ovat:
17.2,  24.3,19.5, 16.6, 8.9, 10.11, 8.12.

Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien palvelurakenteiden ja yhteistoiminnan aijesopimus,
joka on hyväksytty 14.12.2009 kumpaisenkin kaupungin valuustossa,päätettin purkaa.
Purkamisen perusteena lähinnä kuntarakennelain muutokset.Purkaminen tapahtuu
Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien yhteneväisellä päätöksellä.

Kokouksessa hyväksyttiin Kuvansin rantayleiskaavan muutos, samoin Ahvenisen ja Iso-Tervasen
rantayleiskaavan muutos sekä esiteltiin kaavoituskatsaus 2014.

Suonenjoenkaupunki lakkauttaa Suonenjoen Vesi Oy:n palvelukseen siirtyvien henkilöitten
(8 henkilöä) virat ja toimet 1.3.2014 lukien. Henkilöstön siirto tapahtuu liikkeenluovutus
säännösten mukaisesti.

Vuonna 2008 perustettu ja täyttämättä oleva psykologin toimi päätetiin muuttaa psykologin
viraksi. Kaupunginhallitus on antanut sosiaalitoimelle luvan viran täyttämiseen 1.3.2014
lukien.

 

 

SUONENJOEN VALTUUSTONKOKOUS 9.12.2013

HISTORIALLINEN INVESTOINTIBUDJETTI HYVÄKSYTTIIN

Suonenjoen kaupunginvaltuusto hyvksyi kokouksessaan 9.12.2013 historiansa suurimman investointibutjetin,investointien yhteissumma on 19,2 miljoonaa euroa.

Suurimmat yksittäiset kohteet ovat Kaatron koulun ja jätevedenpuhdistamon uudisrakentaminen sekä Lintikonkadun teollisuushallin laajennus.Talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuusto äänesti neljästi  eri muutos-tai lisäysesityksestä,joista hyväksytyksi tuli ainiastaan Vasemmistoliiton valtuutetu Niko Kollanuksen esitys Iisveden luistelukentän pukukopin hankkimiseen varattava 15000 euron määräraha.

Kaikkein eniten kokouksessa keskustelutti Suonenjoen ja Vanhamäki säätiön yhteistyön käynistäminen pakolaislasten ja -nuorten perheryhmätoiminnan käynistäminen uudelleen Vanhamäellä.Asiasta käydyssä keskustelussa käytettiin 15 puheenvuoroa,joka osaltaan kertoi valtuutettujen mielipiteiden hajonnasta myös valtuustoryhmien sisällä. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä antoi jäsenilleen vapaat kädet asian moninaiset vaikutukset huomioiden. Suoritetussa äänestyksessä sopimuksen hyväksymistä kannatti 14 valtuutettua, 12 vastaan ja yksi valtuutetu oli poissa äänestyksestä. Vasemmistoliiton valtuutetuista Niko Kollanus ja Minna Ropponen äänestivät sopimuksen hyväksymisen puolesta ja Kaija Tähkäpää ja
Pentti Huuskonen sopimusta vastaan.

Vuoden 2014 osalta huomionarvoista on lisäksi kaupungin lupaus olla lomauttamatta henkilöstöään sekä kaupungin omien verotulojen kasvaminen suuremmiksi kuin valtionosuudet. Vuodelle 2014 ennakoidaan talousarviossa n.3 miljoonan euron yljäämää joka johtuu lähinnä omaisuuden myynnistä Suonenjoen vesi osakeyhtiölle joka on kaupungin omistama tytäryhtiö

 

JOULUN JA UUDEN VUODEN TERVEHTYS

VASEMMISTOLIITON SUONENJOEN OSASTO TOIVOTTAA
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTAVUOTTA 2014
KAIKILLE SUONENJOKELAISILLE.

SUONENJOEN VASEMMISTO YHDISTYY

SYYSKOKOUS 24.11.2013

 Vasemmistoliiton Suonenjoen kunnallisjärjestö ja Vasemmistoliiton Suonenjen osasto päättivät    syyskokouksessaan yhdistää toimintansa.Toimintaa jatketaan VasemmistoliitonSuonenjoen osaston nimissä. Toimintojen päälekkäisyyden takia nähtiin kahden järjestön malli turhan raskaaksi.

Syyskokous piti tärkeänä  nykyisten toimivien  yhdeistyömallien jatkamista Sisä-Savossa  etenkin terveydenhuollon ja elinkeinotoimen aloilla,kunnes kuntauudistuksen vaikutukset ja sotepalveluiden järjestämisvastuut aluveelliset vaikutukset ovat selvillä. Suonenjoki halutaan säilyttää itsenäisenä kuntana niin kauan kuin se on taloudellisisesti ja toiminnallisesti mahdollista ja järkevää.

 

 

ESITYS ELVYTYSKOHTEEKSI

Olemme Suonenjoelta esittaneet elvytyskohdelistalle Suonenjoen ratapihan uudelleen järjestelyhanketta.
Hankkeen tarkoituksena on luoda edellytykset tulevaisuudessaki junien pysähtymiselle Suonenjoen asemalla.Samalla se parantaisi liikenteen sujuvuutta Savon radalla.Suonenjoen asema palvelee noin 20000 asukkaan kokonaisuutta viiden kunnan alueella.
Arvioitu kustannusarvio on noin 6 miljoonaa euroa.
Hanke olisi merkittävä työllistävä vaikutus aliurakoisijoille ja rakennusalan työntekijöille

 

VUOSIKOKOUS KANNANOTTO

 

Vuosikokous korosti vuoden alussa voimaan astuneen nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisen tärkeyttä ja tarvetta löytää jokaiselle nuorelle työ-,harjoittelu- tai koulutuspaikka kolmen kuukauten sisällä työttömäksi joutumisesta.

Lisäksi kokousväkeä keskustelutti vanhuspalvelulain velvoiteiden toteutuminen ja kuinka voitaisiin parantaa ikääntyvän väestön mahdollisuutta  osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen.

TERVEISET LIIKENNEMINISTERIÖÖN

Liikenneministeri Merja Kyllönen estyi sairauden takia tulemasta Suonenjoelle 15.8.
Liikenneministeriöstä oli kuitenkin paikalla erityisavustaja Jyrki Kuusela.
Erityisavustajan kautta lähtee viesti Suonenjoen kaupungin tärkeänä pitämistä
liikennehankkeista.
-Ysitien liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi esitetään
ohituskaistojen rakentamista ainakin välille Suonenjoki- Vehmasmäki.
– Suonenjoen rautatieaseman rakentamiseen on turvattava riittävä määrärahat,
että asema pystytään rakentamaan sellaiseksi junien kohtauspaikaksi, jossa tavarajunien ja
matkustajajunien kohtaaminen voidaan toteuttaa turvallisesti.Tällä varmistataan
nopeidenkin junien pysähtyminen Suonenjoen asemalla.
– Lisäksi esiteltiin Päijänne- Saimaa kanavan toteuttamisen tuomia matkailullisia ja
tavaraliikenteeseen liittyviä hyötymäkökohtia.

Kuntalaistapaamisessa nousi lisäksi esille Koskelon-risteyksen liikenneturvallisuuden
parantaminen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKENNEMINISTERI VIERAILEE SUONENJOELLA

LIIKENNEMINISTERI MERJA KYLLÖNEN VIERAILEE SUONENJOELLA 15.8.2012
VIERAILUN TARKOITUKSENA ON KERTOA YSITIEN LIIKENTEELLISISTÄ OMGELMISTA
VÄLILLÄ VAAJAKOSLI-VEHMASMÄKI. LIIKENTEEN SUJUVUUDEN JA
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTANTAMISEKSI TULEMME ESITTÄMÄÄN
OHITUSKAISTOJEN RAKENTAMISTA KYSEISELLE VÄLILLE.
LISÄKSI MINISTERILLE ESITELLÄÄN SUUNNITELMAT SUONENJOEN
RAUTATIEASEMAN JA ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISESTÄ.

TALOUSARVIOKASITTELY

VUODEN 2012 TALOUSARVIOKÄSITTELY

Talousarviokeskustelussa ryhmäpuheenvuorossa korostimme
aktiivisen elinkeinopoliitiikan tärkeyttä ja sitä tukevien toimintojen
edestämistä kuten esimerkiksi ysitien liikenteellisen sujuvuuden
parantamista ohituskaistojen muodossa ja metallialan ammatillisen
koulutuksen säilyttämistä Suonenjoelle.Kiirehtimme myös entisen
yläasteen alueen asuntorakentamisen käynnistämistä.

Talousarviokäsittelyn yhteydessä teimme esityksen Käpylän
poikkikatujen kunnostamisen jatkamista 2012 aikana,niin kun alun
perin on investointiohjelmassa päätetty.Esityksemme ei kuitenkaan
saanut muilta valtuustoryhmiltä tukea vaan se kaatui äänin 4 – 23