Ajankohtaista

Valtuustoaloitteella aktiivimallin loukkua torjumaan!

Tämän vuoden alusta astui voimaan niin sanottu työttömyysturvan aktiivimalli.

Se tarkoittaa, että työttömän pitää tehdä 65 päivän tarkastelujakson aikana vähintään 18 tuntia työehtosopimuksen mukaan palkattua työtä, ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta eli tänä vuonna 241 euroa tai oltava viisi päivää TE-toimiston työllisyyttä edistävissä palveluissa. Muutoin hänen työttömyysturvaansa leikataan 4,65 prosentilla.

Malli voi johtaa työttömän kannalta vaikeisiin, jopa kohtuuttomiin tilanteisiin, sillä työtön ei voi itse päättää siitä, palkkaako työnantaja hänet töihin tai onko viranomaisilla riittävästi voimavaroja tarjota työllisyystoimenpiteitä.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että:

– Suonenjoen kaupunki selvittää, kuinka moni suonenjokelainen työtön on joutunut niin sanotun aktiivimallin piiriin ilman, että heillä on mahdollisuuksia työllistyä tai päästä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.

– Selvityksen pohjalta kartoitetaan, kuinka paljon maksaisi näiden henkilöiden työllistäminen tai työllisyyspoliittisten toimenpiteiden piiriin ohjaaminen.

-Yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa järjestetään kaupungin talousarvion puitteissa jokaiselle suonenjokelaiselle työttömälle työllisyysmahdollisuuksia tai mahdollisuuksia osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin niin, etteivät he joudu aktiivimallin työttömyysturvaleikkurin piiriin viking pelit.

Suonenjoella 19.3. 2018

Vasemmistoliiton ja Sosialidemokraattien valtuustoryhmät

Ryhmämme budjettipuhe valtuustossa 18.12. 2017

JANI FROM:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kuntalaiset ja viranhaltijat!

Edessämme on Suonenjoen kaupungin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 joka on uuden valtuusto kauden ensimmäinen.

Kaupunkimme visio on :”Suonenjoki on elinvoimanen, hyvät peruspalvelut tarjoava mansikkakaupunki”. Pitäkäämme tästä kiinni ja käytetään paikallisten yrittäjien tarjoamia palveluita, mahdollisimman paljon,täten yritykset säilyvät kaupungissamme.

Toimintasuunnitelmaa ja talousarvioita ohjaa osaltaan talouden tasapainottamisohjelma,

jolla pyritään pitämään kulut kurissa, tähän tuo omat haasteensa muun muassa globaalin markkinatalouden tilanne sekä maamme hallituksen harjoittama kurjistamispolitiikka ja talouskuri. Leikkaukset sosiaali- ja työttämyysturvaan näkyvät sitten kunnissa, kasvavina menoina toimeentulotuen täydentävinä ja ehkäisevinä tukina.

Toimintasuunnitelman tavoitteissa on mainittu panostus ennaltaehkäiseviin palveluihin, tämä pitänee sisällään niin nuorten, nuorten aikuisten kuin vanhustenkin syrjäytymisen ehkäisemisen?

Toimintasuunnitelmassa mainitaan työttömyyden ehkäiseminen ja työttömien työllistäminen, kuitenkin samalla on työllistämistukipalkat laskussa kuten myös valtion työllistämistuki?

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä olisi toimintasuunnitelman mukaan kasvussa.Kuntouttavaa työtoimintaa pitää tukea siinä tapauksessa että kyseisen henkilön elämänlaatua saadaan parannettua ja ihminen takaisin työelämään. Kuntouttavaa työtoimintaa ei tule käyttää hyväksi vain sen takia että vältettäisiin niin sanotuilta ”sakkomaksuilta” pitkään työttömänä olleiden kohdalta.

Asukkaidemme vanhetessa on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta heidän terveydestään ja jaksamisestaan sekä toimintakyvyn ylläpidosta, tarjoamalla heille edullisia ja laadukkaita kuntoilumahdollisuuksia.Tapaturmien välttämiseksi on hienoa havaita että budjettiin on varattu määräraha, liukuesteiden hankkimiseksi yli 65-vuotialle suonenjokelaisille (vasemmistoliiton valtuustotyhmän aloite).

Sosiaali ja terveydenhuollon osalta on sisä-savon terveydenhuollon kuntayhtymä toiminnut kustannustehokkaasti.Sosiaali- ja terveyshuollon puolella on seurattava tarkkaavaisesti niin hoidon laatua kuin raskasta ja arvokasta työtä tekevien työntekijöiden jaksamista.

On ollut ilo havaita että nuorisotoimella on ollut hyvä ”pöhinä” päällä ja nuorisotilat ovat hyvällä käytöllä. Tämä on hyvä suunta, jokainen uusi nuori, nuorisotilojen käyttäjänä on poissa mahdollisesta syrjäytymisestä.

Tulevat vuodet tuovat muutoksia kuntakenttään kun terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, ellei SOTE-soppa pala pohjaan…

Tulevaisuuden Suonenjoen rakentaminen alkaa nyt, rakennetaan hyvät lähipalvelut tarjoava kunta, minne ihmisten on hyvä muuttaa asumaan ja yrittämään. Otetaan kuntalaiset yhä enenevissä määrin mukaan päättämään asioista, hyvänä esimerkkinä osallistuttaminen monitoimihalli/ liikuntahalli ja siitä tehty kysely kaupungin kotisivuilla.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa kiittää kaikkia valtuutettuja ja viranhaltijoita sekä kaikkia kaupungin työntekijöitä vuodesta 2017 ja toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2018 , yhdessä tehden Suonenjoen puolesta!

Näillä saatesanoilla, vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018.

Vasemmisto mukana kaikkien puolueiden toritapahtumassa

Ehdokkaat vasemmalta; Väinö Heiskanen, Kimmo Turkki, Iina-Maarit Koivistoinen, Pekka Voipio ja Tapani Tähkäpää. Kamerassa Jani From.

 

Suonenjokelaiset ovat erittäin tyytyväisiä terveyspalveluihinsa, liikuntahalli ykköstoive

Puolueiden kuntavaaliehdokkaat esiintyivät torilla viime lauantaina kuntalaisten punnittavina. Vasemmistoliiton teltalla oli mahdollisuus pikku arpajaisten yhteydessä kertoa, mikä on täällä parasta ja mitä tarvitaan kiirellisimmin.

Sadasta arvan merkinneestä 65 kertoi näkemyksistään, reilu neljännes piti Suonenjoella parhaana asiana terveyspalveluja. Luonto ja maisemat pääsivät jaetulle kakkossijalle lähipalvelujen kanssa, kumpikin viidenneksen kannatuksella. Parhaan asian tulevaisuus puhutti torikeskusteluissa, pelko hyvin toimivan terveyskeskuksen tärvelemisestä SOTE-mylläyksessä huolestutti varsinkin varttuneempaa väkeä, nudecamshd.com fetish.

Tärkeinpänä tai kiireellisimpänä hankkeena pidettiin ylivoimaisesti liikunta- tai monitoimihallia, reilu puolet piti sitä ykkösasiana. Vanhustenhuolto, ympäristöstä huolehtiminen ja lasten asiat tulivat vasta pistesijoille korkeintaan kymmenesosan mainitsemana.  Vasemmistoliitto ei kuitenkaan näitä kysymyksiä unohda.

Eräälle vastaajista parasta oli samana aamuna syntynyt ensimmäinen lapsenlapsi – yhdymme vastaajan iloon!

Tokmannin 50 euron lahjakortin voitti Pertti Markkanen, kaksi paria vasemman ja oikean jalan saapassukkia sai Kari Korhonen ja yhden parin sukkia Reino Ossi. Onnittelemme voittajia!

Vaalit lähestyvät, tule tapaamaan ehdokkaita!

”Pitkäsen päädyssä” teltta seisoo lauantaina 8. huhtikuuta aamuyhdeksästä puoleenpäivään. Tuolloin nestekaasu ja vaalikuumentuminen kehittää keskusteluista ja makkaroista erityisen maukkaita. trinimedia

 

 

LEIKKAUKSILLE TYRMÄYS

VASEMMISTOLIITON SUONENJOEN OSASTON SYYSKOKOUS ILMAISI TYYTYVÄISYYTENSÄ
SUONENJOEN RATAPIHAN PARANNUSTYÖN VALMISTUMISEEN , JOLLA
MERKITTÄVÄSTI PARANNETAAN ESTEETÖNTÄ LIIKKUMISTA JA
MUUTOINKIN RATAPIHAN ILME JA TURVALLISUUS KOHENTUU.

TÄRKEIMPÄNÄ TULEVAISUUDEN EDUNAJAMIASIANA NÄHTIIN YSITIEN
KEHITTÄMINEN VÄLILLÄ VAAJAKOSKI – VEHMASMÄKI JA ERITYISESTI
SUONENJOEN LIITTYMÄRAMPPIEN PARANTAMINEN.
VALTATIE 9 ON YKSI SUOMEM TÄRKEIMPIÄ POIKITTAIS LIIKENNEYHTEYKSIÄ
JA NYKYISELLÄÄN LIIKENNETURVALLISUUDELTÄÄN ONGELLINEN.
METSÄTEOLLISUUDEN SUURINVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ON ENTISESTÄÄKIN
LISÄÄMÄSSÄ  RASKAAN LIIKENTEEN MÄÄRÄÄ TIEOSUUDELLA ibebet.com.

 

TÄYSTYRMÄYKSEN KOKOUSVÄELTÄ SAIVAT HALLITUSPUOLUEIDEN
PÄÄTTÄMÄT  TYÖTTÖMYYSTURVAAN ,  ELÄKKEISIIN , LAPSILISIIN JA
SOSIAALITURVAAN KOHDISTUVAT LEIKKAUKSET JOILLA HEIKENNETÄÄN
ENTISESTÄÄNKIN TUEN TARPEESSA OLEVIEN IHMISTEN ELINTASOA JA
TOIMEENTULOMAHDOLLISUUKSIA

 

 

KUNTALAISTAPAAMINEN

KUNTALAISTAPAAMINEN   R-KIOSKIN PARKKIPAIKALLA RAUTALAMMENTIE  14 LA 05.09.2015 K:LO 9 – 12.  KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ 28.09.2015 HYVÄKSYTÄÄNKÖ VAI HYLÄTÄÄNKÖ KUNTALIITOSSELVITTÄJIEN ESITTÄMÄ KUOPIO – SIILINJÄRVI – SUONENJOKI KUNTALIITOS.TULE KERTOMAAN MIELIPITEESI ASIASTA.

PAIKALLA VASEMMISTOLIITON VALTUUTETTUJA JA JÄRJESTÖAKTIIVEJA.

TARJOLLA GRILLIMAKKARAA.

TERVETULOA ! 

KUNTALAISTAPAAMINEN

KUNTALAISTAPAAMINEN  IISVEDELLÄ RUKOLAN KAUPAN PARKKIPAIKALLA 15.8,2015 K:lo 9 – 12.

TULE KESKUSTELEMAAN MITEN KAUPUNGIN ASIOITA PITÄÄ VIEDÄ ETEENPÄIN.

TARJOLLA KUUMAA MAKKARAA.

TERVETULOA KAIKKI MUKAAN.

VASEMMISTOLIITON SUONEMJOEN OSASTO

VAALITILAISUUS SUONENJOELLA

VAALITILAISUUS SUONENJOELLA  R-KIOSKIN PARKKIPAIKALLA

LA 11.4 K:LO 9 – 12 MUKANA KANSANEDUSTAJA EHDOKKAITA

TARJOLLA KUUMAA MKKARAA.

 

TERVETULOA KESKUSTETEMAAN.

VASEMMISTOLIITON SUONENJOEN OSASTO 

VAALITILAISUUS IISVEDELLÄ

 

VAALITILAISUUS IISVEDELLÄ RUKOLAN KAUPALLA  31.3 K:LO 15 – 17

TULETAPAAMAN KANSANETUSTAJAEHDOKKAITA

TARJOLLA KUUMAA MAKKARAA

TERVETULOA.

VASEMMISTOLIITON SUONENJOEN OSASTO

SAK:N VAALITILAISUUS SUONENJOEN TORILLA

OLEMME MUKANA SAK:N VAALITILAISUUDESSA 28.3 K:LO 10 – 12

MUKANA KANSANEDUSTAJAEHDOKKAITA

TULE  TAPAAMAAN JA KESKUSTELEMAAN 

TARJOLLA KUUMAA MAKKARAA

TERVETULOA

VASEMMISTOLIITON SUONENJOEN  OSASTO