Ehdokkaamme kunnallisvaaleissa 2017

 

 

 JANI FROM  38

myyntineuvottelija

Kuulun Savo-Karjalan vasemmiston piirihallitukseen ja
Vasemmistoliiton puoluevaltuustoon, olen
jäsenenä vapaa-ajan lautakunnassa ja
Suonenjoen veden hallituksessa sekä
toimin puheenjohtajana Vasemmistoliiton paikallisosastossa

 • Kotihoitoon on taattava riittävä hoitajamitoitus
 • Uutta hankintalakia käytettävä mahdollisuuksien mukaan työllistämään paikallisia yrityksiä ja tuottajia.
 • harrastaminen omalla paikkakunnalla ei saa olla kiinni varallisuudesta.
 • hyvät lähipalvelut turvattava

Löydät minut Facebookista: https://www.facebook.com/fromminjani/

 


VÄINÖ HEISKANEN 39

sähköasentaja, eläkkeellä

Olen tarkastuslautakunnan jäsen ja
teknisen lautakunnan varajäsen,
Suonenjoki-Iisvesi eläkeläisten taloudenhoitaja

 • Pidän tärkeänä sitä että perusterveyden hoitopalvelut
  säilytetään Suonenjoella vähintään nykyisten tasoisina ja että pienituloisten maksut poistetaan
 •  Ikäihmisten kotona-asumismahdollisuuksia parannetaan
  esim. asuinkustannuksia alentamalla
 •  Parannetaan kuntalaisten vaikutus-
  mahdollisuuksia päätöksentekoon


IINA-MAARIT KOIVISTOINEN 40

media-assistentti

 • laadukas koulutus kaikille oppilaille,
  myös erityistukea tarvitseville
 • urheilu- ja harrastumahdollisuudet myös vähä-
  varaisempien  perheiden lapsille ja nuorille
 • kotihoidon ja kotipalvelun taso ja turvallisuus on
  taattava niin asiakkaille kuin työntekijöillekin
 • Ysitietä on korjattava vastaamaan liikennetarpeita
  ja kaupungin katujen huoltoa on petrattava

KIMMO TURKKI 41

hitsaaja, sitoutumaton

UUTTA NÄKEMYSTÄ !

 •  palvelujen pysyminen paikkakunnalla turvattava
 • työpaikkoja luotava lisää
 • kannatan uuden liikunta ja uimahallin rakentamista

TAPANI TÄHKÄPÄÄ 42

yrittäjä, eläkkeellä

Olen mm. vammaisneuvoston puheenjohtaja

PIDÄN TÄRKEÄNÄ

 • vammaisten ja ikääntyvien palvelujen kehittämistä
  tukemalla heidän itsenäistä asumistaan ja
  järjestämällä tuettua liikuntaa
 • että terveydenhuollossa panostetaan ehkäisevään
  toimintaan kaikenikäisten kohdalla ja että kaikki saavat
  palveluja kohtuulliseen hintaan
 •  riittävän yhteiskunnan tuen antamista aloitteleville yrittäjille

PEKKA VOIPIO  43

tutkimusavustaja, eläkkeellä

Olen mm. teknisen lautakunnan ja Suonenjoen liikenneturvallisuustyöryhmän jäsen

 • Kirjasto on minulle sydämenasia
 • Suonenjoen upeiden koulujen kehittäminen on turvattava riittävällä rahoituksella
 • Keskustan jalankulku- ja pyöräilyturvallisuutta pitää
  kehittää edelleen mm. suojateitä korottamalla