Valtuustoaloitteella aktiivimallin loukkua torjumaan!

Tämän vuoden alusta astui voimaan niin sanottu työttömyysturvan aktiivimalli.

Se tarkoittaa, että työttömän pitää tehdä 65 päivän tarkastelujakson aikana vähintään 18 tuntia työehtosopimuksen mukaan palkattua työtä, ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta eli tänä vuonna 241 euroa tai oltava viisi päivää TE-toimiston työllisyyttä edistävissä palveluissa. Muutoin hänen työttömyysturvaansa leikataan 4,65 prosentilla.

Malli voi johtaa työttömän kannalta vaikeisiin, jopa kohtuuttomiin tilanteisiin, sillä työtön ei voi itse päättää siitä, palkkaako työnantaja hänet töihin tai onko viranomaisilla riittävästi voimavaroja tarjota työllisyystoimenpiteitä.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että:

– Suonenjoen kaupunki selvittää, kuinka moni suonenjokelainen työtön on joutunut niin sanotun aktiivimallin piiriin ilman, että heillä on mahdollisuuksia työllistyä tai päästä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.

– Selvityksen pohjalta kartoitetaan, kuinka paljon maksaisi näiden henkilöiden työllistäminen tai työllisyyspoliittisten toimenpiteiden piiriin ohjaaminen.

-Yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa järjestetään kaupungin talousarvion puitteissa jokaiselle suonenjokelaiselle työttömälle työllisyysmahdollisuuksia tai mahdollisuuksia osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin niin, etteivät he joudu aktiivimallin työttömyysturvaleikkurin piiriin viking pelit.

Suonenjoella 19.3. 2018

Vasemmistoliiton ja Sosialidemokraattien valtuustoryhmät