Ryhmämme budjettipuhe valtuustossa 18.12. 2017

JANI FROM:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kuntalaiset ja viranhaltijat!

Edessämme on Suonenjoen kaupungin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 joka on uuden valtuusto kauden ensimmäinen.

Kaupunkimme visio on :”Suonenjoki on elinvoimanen, hyvät peruspalvelut tarjoava mansikkakaupunki”. Pitäkäämme tästä kiinni ja käytetään paikallisten yrittäjien tarjoamia palveluita, mahdollisimman paljon,täten yritykset säilyvät kaupungissamme.

Toimintasuunnitelmaa ja talousarvioita ohjaa osaltaan talouden tasapainottamisohjelma,

jolla pyritään pitämään kulut kurissa, tähän tuo omat haasteensa muun muassa globaalin markkinatalouden tilanne sekä maamme hallituksen harjoittama kurjistamispolitiikka ja talouskuri. Leikkaukset sosiaali- ja työttämyysturvaan näkyvät sitten kunnissa, kasvavina menoina toimeentulotuen täydentävinä ja ehkäisevinä tukina.

Toimintasuunnitelman tavoitteissa on mainittu panostus ennaltaehkäiseviin palveluihin, tämä pitänee sisällään niin nuorten, nuorten aikuisten kuin vanhustenkin syrjäytymisen ehkäisemisen?

Toimintasuunnitelmassa mainitaan työttömyyden ehkäiseminen ja työttömien työllistäminen, kuitenkin samalla on työllistämistukipalkat laskussa kuten myös valtion työllistämistuki?

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä olisi toimintasuunnitelman mukaan kasvussa.Kuntouttavaa työtoimintaa pitää tukea siinä tapauksessa että kyseisen henkilön elämänlaatua saadaan parannettua ja ihminen takaisin työelämään. Kuntouttavaa työtoimintaa ei tule käyttää hyväksi vain sen takia että vältettäisiin niin sanotuilta ”sakkomaksuilta” pitkään työttömänä olleiden kohdalta.

Asukkaidemme vanhetessa on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta heidän terveydestään ja jaksamisestaan sekä toimintakyvyn ylläpidosta, tarjoamalla heille edullisia ja laadukkaita kuntoilumahdollisuuksia.Tapaturmien välttämiseksi on hienoa havaita että budjettiin on varattu määräraha, liukuesteiden hankkimiseksi yli 65-vuotialle suonenjokelaisille (vasemmistoliiton valtuustotyhmän aloite).

Sosiaali ja terveydenhuollon osalta on sisä-savon terveydenhuollon kuntayhtymä toiminnut kustannustehokkaasti.Sosiaali- ja terveyshuollon puolella on seurattava tarkkaavaisesti niin hoidon laatua kuin raskasta ja arvokasta työtä tekevien työntekijöiden jaksamista.

On ollut ilo havaita että nuorisotoimella on ollut hyvä ”pöhinä” päällä ja nuorisotilat ovat hyvällä käytöllä. Tämä on hyvä suunta, jokainen uusi nuori, nuorisotilojen käyttäjänä on poissa mahdollisesta syrjäytymisestä.

Tulevat vuodet tuovat muutoksia kuntakenttään kun terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, ellei SOTE-soppa pala pohjaan…

Tulevaisuuden Suonenjoen rakentaminen alkaa nyt, rakennetaan hyvät lähipalvelut tarjoava kunta, minne ihmisten on hyvä muuttaa asumaan ja yrittämään. Otetaan kuntalaiset yhä enenevissä määrin mukaan päättämään asioista, hyvänä esimerkkinä osallistuttaminen monitoimihalli/ liikuntahalli ja siitä tehty kysely kaupungin kotisivuilla.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa kiittää kaikkia valtuutettuja ja viranhaltijoita sekä kaikkia kaupungin työntekijöitä vuodesta 2017 ja toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2018 , yhdessä tehden Suonenjoen puolesta!

Näillä saatesanoilla, vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018.