Pena Huuskosen päätöspuhe valtuustossa

Arvoisat valtuutetut, viranhaltijat kaikki läsnäolijat

Tämä valtuustokausi , joka oli kestoltaan historiallisen pitkä, on nyt lopuillaan. En käy yksityiskohtaisesti kertaamaan edes vuoden 2016 asioita, koskapa ne tulivat jo monella suulla kerrattua tilinpäätöskäsittelyn aikana.

Koko valtuustokaudesta rohkenen todeta sen olleen erittäin tuloksellinen ja onnistunut monellakin mittarilla mitattuna. Viittaan tällä toteutettuihin investointeihin sekä erityisesti kaupungin taloudellisen aseman paranemiseen. Valtuustokauden alun kriisiytyvän kunnan painolastin alta on ponnisteltu tilanteeseen , jossa kumulatiivinen ylijäämä on kasvanut likelle 3,5 miljoonaa euroa. Velkaantumistakin pystyttiin taittamaan. Mikä tärkeintä tämä kaikki on tapahtunut ilman ,että kuntalaisten palvelutasoa olisi huononnettu.

Tälle valtuustokaudelle leimallista oli erilaisten vastausten ja lausuntojen antaminen valtiovallan suuntaan, jotka omalta osaltaan olivat tuomassa kuormitusta viranhaltijatyöhön ja päätöksentekoon. Monta kokousta ja paljon kahvia ja pullaa kului Siilinjärvi-Kuopio-Suonenjoki kuntaliitos- selvityksen aikanakin, toki se toi myös arvokasta tietoa päätöksentekoon.

Uusi valtuustokausi pääsee alkuun aivan eri lähtökohdista kuin tämän valtuustokauden alku oli. Se ei kuitenkaan tarkoita etteikö kulutasoa pidä edelleenkin tarkastella kriittisesti. Elinvoimasta huolehtiminen, keskiössä elinkeinopolitiikka , turvaa paikkakunnan kehittymisen entistä vahvemmaksi ja vetovoimaisemmaksi. Se on paras tae myös palveluiden ja palvelutason säilymiselle jopa parantamiselle.

Omasta puolestani kiitän kuluneista vuosista teitä valtuutettuja, valtuustoryhmiä, kaikkia viranhaltijoita! Sen lisäksi omasta ja koko valtuuston puolesta iso kiitos koko Suonenjoen kaupungin ja kuntakonsernin henkilökunnalle, hyvä tulos on tehty yhdessä!