Liukuesteitä vanhuksille ja uimahalli auki kesäisinkin!

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti joulukuun kokouksessa 19.12. 2016 kaksi valtuustoaloitetta:

Ilmastonmuutoksesta johtuen talviajan sääolosuhteissa tapahtuu suuria lämpötilanmuutoksia, joista aiheutuu kävely- ja liikenneväylien arvaamatonta liukkautta.  Liukastumis- ja kaatumisonnettomuudet aiheuttavat henkilölle itselleen kärsimyksiä ja samalla yhteiskunnalle mittavia sairaudenhoitokuluja.

Liukastumisonnettomuuksia pystytään ainakin osittain vähentämään asianmukaisilla kenkiin kiinnitetttävillä liukuesteillä.

Esitämme, että Suonenjoen kaupunki päättää hankkia kenkiin kiinnitettävä liukuesteet kaikille yli 65-vuotiaille suonenjokelaisille.

 

Toinen aloitteemme Uimahallin kesäaukiolosta

Uimahallin toimintaa ja käyttöastetta on mahdollista parantaa ottamalla käyttöön kesäaukioloaika.

Erityisen aktiivisesti uimahallin liikuntaryhmiin osallistujien taholta on esitetty toiveita kesäaukiolosta.  Kesäaukiolo auttaisi liikuntaharrastusmahdollisuuden tehokkaamman hyödyntämisen etenkin niiden henkilöiden kohdalla, joilla vesiliikunta on jo säännöllistä kuntouttavaa toimintaa.

Esitämme, että Suonenjoella otetaan käyttöön uimahallin kesäaukiolo ja näin pystytään hyödyntämään säännöllisen vesiliikuntamahdollisuuden  kiistattomat terveyshyödyt.