LIIKENNETURVALLISUUSALOITTEEME JOULUKUUN VALTUUSTOSSA

Valtuustoaloite 18.12.2017

Vasemmistopuolueen aloite taajama-alueen teiden / katujen talvikunnossapidon laadun parantamiseksi.

Mielestämme ongelmakohtia / turvallisuus riskejä on etenkin lumien kasaaminen korkeiksi kasoiksi juuri suojateitten eteen ( ongelma korostuu Rautalammintiellä Nordean ja Osuuspankin kohdilla olevien suojateitten kohdalla ).

Korkeat lumikasat estävät autoilijoita näkemästä suojatielle aikovat jalankulkijat ja tästä seuraa runsaasti vaaratilanteita.

Ydinkeskustan pääkadut aurataan kohtuudella, mutta syrjemmässä olevat kadut ovat hyvin usein kovemman lumisateen jälkeen auraamatta kohtuuttoman pitkiä aikoja. Etenkin Kopolan, Yhteislaitumen ja Tervalan alueilta on tullut yhteydenottoja harmistuneilta kansalaisilta asiaan liittyen.

Kaikkien aurauksia suorittavien tahojen yhteistyö saatava paremmaksi.

Aurauksia suorittavat tahot (kaupunki, kiinteistöhuolto yritykset, muut yksityisyrittäjät) voisivat sopia yhteiset pelisäännöt joilla saataisiin kaikki keskustaajaman alueet aurattua nopeammin/ järkevämmin.

Joillakin katuosuuksilla osa talvikunnossapidosta kuuluu kaupungille, osa eri kiinteistöhuoltoyhtiöille ja osa muille yksityisille auraajille.

Usein käy niin että osa kadusta on aurattu, välillä on yhden kiinteistön kohta auraamatta ja sitten taas on pätkä aurattu. Olisi kokonaistaloudellisesti järkevämpää että yksi ja sama auraaja paikalle tultuaan auraa koko katuosuuden.

Kaupungilla on runsaamman sateen sattuessa jonkinasteinen resulssipula koskien sekä aurauskalustoa että aurauksia hoitavan henkilöstön määrää. Voisiko tähän harkita avuksi yksityisiä tahoja / voisiko kaupungin muissa tehtävissä olevat henkilöt avustaa pahimpien tilanteiden ajan ?

Liukkaudentorjunta jalkakäytävillä.

Oliko mahdollista hoitaa hiekoitukset siten että jalkakäytävät hiekoitettaisiin noin puolelta leveydeltään, näin toisellapuolen pääsisi liikkumaan potkurilla ja / tai pulkalla ja toinen puoli olisi kävelijöille. Vanhemmat ihmiset liikkuisivat mielellään potkurilla ja pienten lapsien kanssa liikkuvat vetäisivät mielellään pulkkaa perässään casino.

Suonenjoella 18.12.2017

Kimmo Turkki Jani From