VALTUUSTOALOITE

KUNTALAISALOITE .FI PALVELUN KÄYTTÖÖN SUONENJOELLA
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki 26.1.215 aloitteen Kuntalaisaloite.fi
palvelun käyttöönotosta Suonenjoella.

Aloitteen mukainen palvelu on otettu käyttöön Suonenjoella huhti-toukokuun vaihteessa 2016. Linkki palveluun löytyy Suonenjoen kaupungin kotisivuilta kohdasta ”päätöksenteko”.

 

VALTUUSTOALOITE

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehtä aloitteita kunnalle sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteet on käsiteltävä viimeistään aloitteen jättöä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Aloitteen tekijälle/tekijöille ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehtä kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen, jolloin valtuuston on käsiteltävä se viimeistään kuuden kuukauden sisällä asian vireilletulosta(kuntalain 28 §).

Lisäksi viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehtä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, jolloin valtuuston on viipymättä päätettävä toimitetaanko aloiteessa tarkoitettu kansanäänestys ( kuntalain 31 §).

Esitämme, että lähidemokratian toteuttamiseksi ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kasvattamiseksi Suonenjoen kaupunki ottaa käyttöönsä kuntalaisaloite.fi -palvelun jota kautta kuntalaisten on helpompi mm. sosiaalisen median kautta osallistua päätöksentekoon kaupungissamme.

Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tuottama ja ylläpitämä verkkopalvelu ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta.

Suonenjoella 26.1.2015

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Kaija Tähkäpää        Niko Kollanus

Minna Ropponem   Pentti Huuskonen