LEIKKAUKSILLE TYRMÄYS

VASEMMISTOLIITON SUONENJOEN OSASTON SYYSKOKOUS ILMAISI TYYTYVÄISYYTENSÄ
SUONENJOEN RATAPIHAN PARANNUSTYÖN VALMISTUMISEEN , JOLLA
MERKITTÄVÄSTI PARANNETAAN ESTEETÖNTÄ LIIKKUMISTA JA
MUUTOINKIN RATAPIHAN ILME JA TURVALLISUUS KOHENTUU.

TÄRKEIMPÄNÄ TULEVAISUUDEN EDUNAJAMIASIANA NÄHTIIN YSITIEN
KEHITTÄMINEN VÄLILLÄ VAAJAKOSKI – VEHMASMÄKI JA ERITYISESTI
SUONENJOEN LIITTYMÄRAMPPIEN PARANTAMINEN.
VALTATIE 9 ON YKSI SUOMEM TÄRKEIMPIÄ POIKITTAIS LIIKENNEYHTEYKSIÄ
JA NYKYISELLÄÄN LIIKENNETURVALLISUUDELTÄÄN ONGELLINEN.
METSÄTEOLLISUUDEN SUURINVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ON ENTISESTÄÄKIN
LISÄÄMÄSSÄ  RASKAAN LIIKENTEEN MÄÄRÄÄ TIEOSUUDELLA ibebet.com.

 

TÄYSTYRMÄYKSEN KOKOUSVÄELTÄ SAIVAT HALLITUSPUOLUEIDEN
PÄÄTTÄMÄT  TYÖTTÖMYYSTURVAAN ,  ELÄKKEISIIN , LAPSILISIIN JA
SOSIAALITURVAAN KOHDISTUVAT LEIKKAUKSET JOILLA HEIKENNETÄÄN
ENTISESTÄÄNKIN TUEN TARPEESSA OLEVIEN IHMISTEN ELINTASOA JA
TOIMEENTULOMAHDOLLISUUKSIA