VALTUUSTOALOITE

SAVONKADUN JA KIRKKOTIEN KULMAUKSESSA OSOITTESSA KIRKKOTIE 1 

TONTTI N:O 778-1-112-1. TONTILLA ON AIEMMIN SIJAINNUT LIIKERAKENNUS

JOKA ON MYÖS OLLUT TEOLLISUUSKÄYTÖSSÄ AINA RAKENNUKSEN

TUHOUTUMISEEN TULIPALOON ASTI.

TONTTI ON ASUINALUEEN KESKELLÄ JA TONTILLA OLEVAT RAKENNUKSEN

JÄÄNTEET RUMENTAVAT YMPÄRISTÖÄ JA MUODOSTAVAT VAARATEKIJÄN

 

ESITÄMME , ETTÄ TONTTI RAIVATAAN JA MAISEMOITAAN TURVALLISEEN

JA EDUSTAVAAN KUNTOON

 

SUONENJOELLA 10.11.2014

VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄ

KAIJA TÄHKÄPÄÄ                 NIKO KOLLANUS

MINNA ROPPONEN                PENTTI HUUSKONEN