KAUPUNGINVALTUUSTO 17.2.2014

KAUPUNGINVALTUUSTO 17.2.2014

Kaupunginvaltuuston kokouksen alussa luovutettiin tasavallanpresitentin myöntämä ansiomerkki
valtuutettu Markku Tiihoselle.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu vuonna 2014 seitsämän kertaa ,kukouspäivät ovat:
17.2,  24.3,19.5, 16.6, 8.9, 10.11, 8.12.

Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien palvelurakenteiden ja yhteistoiminnan aijesopimus,
joka on hyväksytty 14.12.2009 kumpaisenkin kaupungin valuustossa,päätettin purkaa.
Purkamisen perusteena lähinnä kuntarakennelain muutokset.Purkaminen tapahtuu
Suonenjoen ja Kuopion kaupunkien yhteneväisellä päätöksellä.

Kokouksessa hyväksyttiin Kuvansin rantayleiskaavan muutos, samoin Ahvenisen ja Iso-Tervasen
rantayleiskaavan muutos sekä esiteltiin kaavoituskatsaus 2014.

Suonenjoenkaupunki lakkauttaa Suonenjoen Vesi Oy:n palvelukseen siirtyvien henkilöitten
(8 henkilöä) virat ja toimet 1.3.2014 lukien. Henkilöstön siirto tapahtuu liikkeenluovutus
säännösten mukaisesti.

Vuonna 2008 perustettu ja täyttämättä oleva psykologin toimi päätetiin muuttaa psykologin
viraksi. Kaupunginhallitus on antanut sosiaalitoimelle luvan viran täyttämiseen 1.3.2014
lukien.