Valtuustoaloite seniorineuvonnan käynnistämiseksi Suonenjoella

Jatkuvasti kasvava seniori ryhmä tarvitsee uusia palvelujen muotoja ,jotta he voivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan tai palveluasumisessa.

Seniorineuvonnan avulla madalletaankynnystä kohdata arjen ongelmatilanteet ja samalla helpottaa tarvittavan avun saantia. Kotikäynneillä kartoitetaan  ikäihmisten tilanne ja tarpeet. Seniorineuvonta tulee ulottaa koskemaan kaikkia yli 65-vuotiaita asukkaita.

Neuvonnan tulee kattaa mm.asumisen ja kotiin liittyvät  asia, terveydentilaan ja toimeentulon neuvonta, sosiaaliset verkostot ja kotiaskareet. Neuvontaan voi tulla ilman ajanvarausta ja erillistä syytä palvelutarpeen kartoittamiseksi. Neuvonnassa tulee myös opastaa mistä voi tavoittaa esimerkiksi yksityisiä paslveluja(siivous,kotitalkkari) ja kunnan atk-neuvontaa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus antaa sosiaalilautakunnalle tehtäväksi käunnistää seniorineuvonnan Suonenjoella osana sosiaalitoimen palveluja. Seniorineuvontaa voidaan kokeiluluontoisesti antaa kahden viikon välein erikseen sovittavana ajankohtana. Silloin ei tarvita lisätä henkilökuntaa.

Suonenjoella 22.10.2012

Vasemmistoliiton Suonenjoen valtuustoryhmä

Minna Ropponen  Kaija Tähkäpää  Pentti Huuskonen  Väinö Heiskanen