VALTUUSTOALOITE

Suonenjoen kaupunginvaltuustolle.

VALTUUSTOALOITE.

Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet
esitämme,että kaupunginvaltuusto velvoittaa teknisenlautakunnan
selvittämään mahdollisuuden jatkaa kevyenliikenteenväylää Rauta-
lammintien ja Metsolantien risteykssestä Metsolantien perille saakka.

Nykisellään Metsolaan kääntyvän pyöräilijät joutuvat risteyksessä
siirtymään ajotielle autoliikenteen sekaan josta on aiheutunut vaara-
tilanteita. Kevyenliikenteenväylän jatkamisella Metsolantien varteen
pystyttäisiin parantamaan alueen liikenneturvallisuutta.

Suonenjoella 11.6.2012

Kaija Tähkäpää                     Marja Matilainen

Minna Ropponen                Pentti Huuskonen