Valtuustoaloite jokialueen kunnostamisesta

Me allekirjoitteneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet

esitämme,

että Suonenjoen kaupunki yhdessä Pohjois-Savon elinkeino-,liikenne ja

ympäristökeskuksen kanssa käynistäisivät suunnittelun ja toteutuksen

Suonenjoen jokialueen ja Iisveden puoleisen jokisuun kunnostamiseksi.


Suonenjoki on arvokas luontokohde,lisäksi silläon tärkeä merkitys

Matkailullisesti sekä virkistyskalastus ja veneilykäyttön kannalta.

Joki ja jokialue vaatii pikaista kunnostusta!

 

Suonenjoella 24.10.2011

Kaija Tähkäpää Minna Ropponen Väinö Heiskanen Marja Matilainen Pentti Huuskonen