Aloite eläkeläisten ja vammaisten kerhotiloista

Me Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet esitämme,että kaupunki järjestäisi eläkeläis-ja vammaisjärjestöille asialliset kokoontumis ja kerhotilat. Tilojen tulee olla katutasossa ja erityisesti huomioitava liikunta rajoitteiset .

Suonenjoella 13.12.2010

Kaija Tähkäpää Marja Matilainen
Minna Ropponen Pentti Huuskonen
Väinö Heiskanen