Aloitteet 2001-2004

Aloitteemme valtuustokaudella 2001-2004

 • Jätteiden vastaanottopisteen rakentaminen

 • Koron alentaminen kaupungin Vuokratalot Oy:lle myöntämästä lainasta

 • Jalankulkutunnelin rakentaminen Kaatron koulun kohdalle

 • Nopeusrajoituksen muuttaminen keskustassa 40 km tunnissa

 • Hammashoidon turvaaminen kaikille aikuisille kunnallisena palveluna vuoden 2002 alusta

 • Kaupungin omistamien pienten vuokrataloyhtiöiden lainojen koron alentaminen

 • Iisveden ja Lempyyn äänestysalueiden palauttaminen

 • Huonokuntoisten taloröttelöiden purkaminen keskustasta ja Iisvedeltä

 • Yksityisteiden kunnossapitoavustusten korottaminen

 • Hiihtomaan/lumilautarinteen rakentaminen 2005-2006

Aloitteista on toteutunut

 • Jätteiden vastaanottopiste on rakennettu ja toimii jätevesi puhdistamon yhdeytessä.

 • Pienet Vuokratalot on fuusioitu Vuokratalot Oy:hyn näin on kohtuuttoman suurista koroista päästy eroon.

 • Huonokuntoisten röttelötalojen purkaminen on ollut käynnissä, tosin paljon tekemistä on edelleenkin. Esim. niin sanottu Tannisen liiketalo Rautatieaseman luona pitäisi saada pikaisesti purettua rumentamasta Rautatieaseman ympäristöä.

 • Yksityisteiden kunnosapitoavustusta korotettiin vuoden 2005 talousarviossa.

 • Hiihtomaa/Lumilautarinteen rakentaminen on käynnissä Vasemmiston valtuutettujen aktiivisuuden ansiosta.Hilelatu jota eräät valtuutetut olivat esittämässä ,todettin liian kalliiksi ja vain hieman hiihtokautta jatkavaksi näin ollen se taloudellinen tilanne huomioiden jätettiin pois.

Esityksemme valtuustossa ja hallituksessa valtuustokaudella 2001-2004

 • Toisella paikkakunnalla töissä käyvien työmatkakulujen tukeminen
 • Kaupungin omistamien pienten vuokrataloyhtiöiden lainojen koron alentaminen
 • Yhteislaitumen alueen katujen peruskorjaus ja päällystäminen
 • Tervontiehen liittyvien poikkikatujen peruskorjaus ja päällystäminen
 • Kuusikonkadun peruskorjaus ja päällystäminen
 • Ennakkoäänestyksen järjestäminen kaupungin toimesta toimivilla kyläkouluilla ja keskustassa joko kaupungintalolla tai kirjastossa
 • Jäteveden puhdistamon kokonaisvaltaisen kehittämisstrategian laatiminen. Vaihtoehtoisesti kustannusten selvittäminen jäteveden puhdistamon siirrosta toiseen paikkaan.

Toteutuneet esitykset

 • Vuokratalo yhtiöiden fuusion myötä lainojen korot ovat samat kuin Suonenjoen vuokratalot Oy:lläkin.
 • Osa Yhteislaitumen katuja on päälystetty.
 • Kuusikonkatu on peruskorjattu ja päälystetty.
 • Ennakko äänestys paikkoina on käyttöön otettu toimivat kyläkoulut.