RYHMÄPUHEENVUOROMME BUDJETTIVALTUUSTOSSA

JANI FROM 18.12

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kuntalaiset ja viranhaltijat!

Edessämme on Suonenjoen kaupungin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 joka on uuden valtuusto kauden ensimmäinen.

Kaupunkimme visio on : ”Suonenjoki on elinvoimanen, hyvät peruspalvelut tarjoava mansikkakaupunki”. Pitäkäämme tästä kiinni ja käytetään paikallisten yrittäjien tarjoamia palveluita, mahdollisimman paljon,täten yritykset säilyvät kaupungissamme.

Toimintasuunnitelmaa ja talousarvioita ohjaa osaltaan talouden tasapainottamisohjelma,

jolla pyritään pitämään kulut kurissa, tähän tuo omat haasteensa muun muassa globaalin markkinatalouden tilanne sekä maamme hallituksen harjoittama kurjistamispolitiikka ja talouskuri. Leikkaukset sosiaali- ja työttämyysturvaan näkyvät sitten kunnissa, kasvavina menoina toimeentulotuen täydentävinä ja ehkäisevinä tukina.

Toimintasuunnitelman tavoitteissa on mainittu panostus ennaltaehkäiseviin palveluihin, tämä pitänee sisällään niin nuorten, nuorten aikuisten kuin vanhustenkin syrjäytymisen ehkäisemisen?

Toimintasuunnitelmassa mainitaan työttömyyden ehkäiseminen ja työttömien työllistäminen, kuitenkin samalla on työllistämistukipalkat laskussa kuten myös valtion työllistämistuki?

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä olisi toimintasuunnitelman mukaan kasvussa.Kuntouttavaa työtoimintaa pitää tukea siinä tapauksessa että kyseisen henkilön elämänlaatua saadaan parannettua ja ihminen takaisin työelämään. Kuntouttavaa työtoimintaa ei tule käyttää hyväksi vain sen takia että vältettäisiin niin sanotuilta ”sakkomaksuilta” pitkään työttömänä olleiden kohdalta.

Asukkaidemme vanhetessa on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta heidän terveydestään ja jaksamisestaan sekä toimintakyvyn ylläpidosta, tarjoamalla heille edullisia ja laadukkaita kuntoilumahdollisuuksia.Tapaturmien välttämiseksi on hienoa havaita että budjettiin on varattu määräraha, liukuesteiden hankkimiseksi yli 65-vuotialle suonenjokelaisille (vasemmistoliiton valtuustotyhmän aloite).

Sosiaali ja terveydenhuollon osalta on sisä-savon terveydenhuollon kuntayhtymä toiminnut kustannustehokkaasti.Sosiaali- ja terveyshuollon puolella on seurattava tarkkaavaisesti niin hoidon laatua kuin raskasta ja arvokasta työtä tekevien työntekijöiden jaksamista.

On ollut ilo havaita että nuorisotoimella on ollut hyvä ”pöhinä” päällä ja nuorisotilat ovat hyvällä käytöllä. Tämä on hyvä suunta, jokainen uusi nuori, nuorisotilojen käyttäjänä on poissa mahdollisesta syrjäytymisestä.

Tulevat vuodet tuovat muutoksia kuntakenttään kun terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, ellei SOTE-soppa pala pohjaan…

Tulevaisuuden Suonenjoen rakentaminen alkaa nyt, rakennetaan hyvät lähipalvelut tarjoava kunta, minne ihmisten on hyvä muuttaa asumaan ja yrittämään. Otetaan kuntalaiset yhä enenevissä määrin mukaan päättämään asioista, hyvänä esimerkkinä osallistuttaminen monitoimihalli/ liikuntahalli ja siitä tehty kysely kaupungin kotisivuilla.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa kiittää kaikkia valtuutettuja ja viranhaltijoita sekä kaikkia kaupungin työntekijöitä vuodesta 2017 ja toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2018 , yhdessä tehden Suonenjoen puolesta!

Näillä saatesanoilla vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018

– – – –

Tervetuloa Vasemmistoliiton Suonenjoen osaston Internet-sivuille!

Päivitämme kunnallisvaalien jälkeisen luottamusmiestilanteen kaupunginvaltuuston kokouksen 12.6. jälkeen ajan tasalle.  Tässä vaiheessa toivotamme onnea uusille valtuutetuillemme Jani Fromille ja Kimmo Turkille!

Näillä sivuilla voit lukea ketkä ovat toiminnassamme mukana, ketkä edustavat meitä Suonenjoen luottamustehtävissä, mitä aloitteita ja esityksiä olemme tehneet sekä kuinka haluamme kehittää Suonenjokea jatkossa.

Suonenjoen parantuneen tiedottamisen ansiosta lautakuntien esityslistat julkaistaan kaupungin sivuilla jo ennen kokouksia.  Samassa kohdassa ovat myös pöytäkirjat.  Asiakirjat löytyvät etusivun PÄÄTÖKSENTEKO-valikon alta vasemmalta ylhäältä valitsemalla TOIMIELIMET, sitten luettelon alta TOIMIELINTEN PÄÄTÖKSET.  Ohessa olevalta LUOTTAMUSTEHTÄVÄT sivulta löydät edustajamme ja heidän yhteystietonsa.  Ota yhteyttä – yhdessä tiedämme enemmän!

OLIMME TORILLA APRILLIPÄIVÄNÄ!

VAALITETELTTA PITKÄSEN PÄÄDYSSÄ VIIMEISEN KERRAN LAUANTAINA 8. HUHTIKUUTA!

Pääset katsomaan tavoitteitamme tulevalle vaalikaudelle 2017-20 myös tästä!

 Löydät meidät myös facebookista:

https://www.facebook.com/vasemmistosuonenjoki/